ไทย | English

HomeHOME | CLIENTS | FREE QUOTATION | PAYMENT | EMPLOYMENT    

รับสมัคร - นักแปล

บริษัท ควอลิเจนซ์ เซอร์วิส จำกัด มีความประสงค์ต้องการรับสมัครนักแปลเพื่อทำงานประจำ โดยผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้:

 • จบการศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรีทางด้านอักษรศาสตร์ (อังกฤษ)
 • มีประสบการณ์ในการแปลเอกสารทางด้านธุรกิจ/เทคนิค/กฏหมาย
 • สามารถใช้ Office suite (MS Word, Excel, Power Point) ได้เป็นอย่างดี
 • หากมีประสบการณ์ในการใ้ช้เครื่องมือช่วยในการแปล เช่น TRADOS, WordFast จะได้รับ
  การพิจารณาเป็นพิเศษ

กรุณาส่งประวัติการศึกษา/ประวัติการทำงานโดยละเอียดมาที่ info@needtranslator.com หรือทาง
ไปรษณีย์ที่:

  บริษัท ควอลิเจนซ์ เซอร์วิส จำกัด
  187/64 ถนนเสรีไทย
  บึงกุ่ม กทม 10240

   

Home

|

Clients

|

Free Quotation

|

Payment

บริษัท ควอลิเจนซ์ เซอร์วิส จำกัด
187/64 ถนนเสรีไทย เขตบึงกุ่ม กรุงเทพ 10240
โทร: 0-2733-8693   แฟกซ์: 0-2733-8694
ติดต่อทางอีเมล์: info@needtranslator.com  

Links >>

Employment >>