ไทย | English

HomeHOME | CLIENTS | FREE QUOTATION | PAYMENT | EMPLOYMENT    

ข้อมูลการชำระค่าบริการ

ลูกค้าในประเทศไทย

สำหรับลูกค้าในประเทศไทย เรายินดีรับชำระค่าบริการแปลเอกสารโดย

 1. ชำระโดยการฝากเข้าบัญชีธนาคารโดยตรง

  ชื่อบัญชี: บริษัท ควอลิเจนซ์ เซอร์วิส จำกัด
  หมายเลขบัญชี: 156-4-97055-4
  ธนาคาร: ธนาคารกรุงเทพ
  สาขา: คลองจั่น

  ชื่อบัญชี: บริษัท ควอลิเจนซ์ เซอร์วิส จำกัด
  หมายเลขบัญชี: 143-2-11933-2
  ธนาคาร: ธนาคารไทยพาณิชย์ 
  สาขา: ถ. เสรีไทย (สวนสยาม)

  กรุณาแฟกซ์สำเนาใบนำฝากพร้อมระบุเลขที่ใบแจ้งค่าใช้บริการมาที่ 02-733-8694 เพื่อยืนยันการชำระค่าบริการ
   
 2. การชำระด้วยเช็ค:
  เช็คขีดคร่อม A/C payee only สั่งจ่าย "บริษัท ควอลิเจนซ์ เซอร์วิส จำกัด"
  และโปรดระบุเลขที่ใบแจ้งค่าใช้บริการด้านหลัง แล้วส่งมายังที่อยู่ข้างต้น

  หมายเหตุ: สำหรับนิติบุคคล กรุณาหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% และกรุณาส่งหนังสือรับรองการหักภาษีมายัง:
   
  • บริษัท ควอลิเจนซ์ เซอร์วิส จำกัด
   187/64 ถนนเสรีไทย
   บึงกุ่ม กทม 10240

    

ลูกค้าต่างประเทศ

สำหรับลูกค้าในต่างประเทศ เรายินดีรับชำระค่าบริการแปลเอกสารโดย:

 1. การโอนเงินผ่านธนาคาร (สำหรับค่าบริการที่มากกว่า 100 เหรียญสหรัฐเท่านั้น)
  หมายเหตุ: ควอลิเจนซ์รับผิดชอบค่าธรรมเนียมในการโอนเงินฝั่งปลายทาง ลูกค้ารับผิดชอบค่าธรรมเนียมในการโอนเงินฝั่งต้นทาง
   
 2. ชำระผ่านบัตรเครดิต
  ลูกค้าต่างประเทศสามารถเลือกชำระค่าบริการผ่านทางบัตรเครดิต โดยผ่านทาง 2Checkout.com โดยทางควอลิเจนซ์จะส่งใบแจ้งค่าใช้บริการแบบอิเล็กทรอนิกส์ไปให้เพื่อให้ลูกค้าเข้าไปชำระค่าบริการผ่านทางอินเตอร์เน็ตได้


        

Home

|

Clients

|

Free Quotation

|

Payment

บริษัท ควอลิเจนซ์ เซอร์วิส จำกัด
187/64 ถนนเสรีไทย เขตบึงกุ่ม กรุงเทพ 10240
โทร: 0-2733-8693   แฟกซ์: 0-2733-8694
ติดต่อทางอีเมล์: info@needtranslator.com  

Links >>

Employment >>