ไทย | English

HomeHOME | CLIENTS | FREE QUOTATION | PAYMENT | EMPLOYMENT    

บริการแปลเอกสารสำหรับงานทรัพยากรบุคคล

ในปัจจุบัน ธุรกิจข้ามชาติได้ขยายสำนักงานไปยังประเทศต่างๆทั่วโลก การขยายสำนักงานมักจะมาพร้อมกับการเคลื่อนย้ายพนักงานจากประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่งซึ่งก่อให้เกิดความหลากหลายทางวัฒนธรรมและความหลากหลายทางภาษาที่ใช้สื่อสารกัน

ความสำคัญของภาษาในบริษัทข้ามชาติในปัจจุบันจึงเป็นสิ่งที่มีมากกว่าในอดีตมาก บริษัทข้ามชาติในปัจจุบันล้วนตระหนักดีถึงความสำคัญของการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคลากรในประเทศต่างๆเนื่องจากจะเป็นการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจได้อย่างมาก แต่อย่างไรก็ตาม ภาษาก็ยังคงเป็นอุปสรรคที่สำคัญอย่างหนึ่งของการสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันของบุคลากรจากประเทศต่างๆ

ทำให้ปัจจุบันนี้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลของบริษัทข้ามชาติจำเป็นต้องใช้บริการแปลเอกสารในส่วนที่อยู่ในความรับผิดชอบของฝ่าย

ไม่ว่าบุคลากรในธุรกิจของท่านจะมาจากประเทศที่พูดภาษาอังกฤษ จีน ญี่ปุ่น หรือเป็นคนไทย ธุรกิจของท่านจำเป็นต้องมีบริการทางด้านภาษาที่จะช่วยให้บุคลากรเหล่านั้นเข้าใจหน้าที่ความรับผิดชอบของตัวเองและความเป็นไปต่างๆในบริษัทเป็นอย่างดี

และเป็นหน้าที่ของทีมแปลของควอลิเจนซ์ที่จะช่วยสื่อข้อความหรือแนวคิดต่างๆในเอกสารที่ต้องการสื่อสารไปยังบุคลากรของท่านให้ถูกต้องครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ

เอกสารที่ควอลิเจนซ์สามารถช่วยท่านได้:

  • คู่มือพนักงาน
  • บันทึกต่างๆของบริษัท
  • จดหมายข่าวของบริษัท
  • คู่มือการอบรมพนักงาน
  • ข้อมูลด้านความปลอดภัยในการทำงาน
  • ข้อมูลด้านสิทธิประโยชน์ของพนักงาน
  • เอกสารการรับสมัครงาน
  • แบบฟอร์มต่างๆ

ติดต่อควอลิเจนซ์ได้ที่หมายเลข 02-733-8693 เพื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการของเราหรือเพื่อขอใบเสนอราคาสำหรับบริการแปลเอกสารของท่าน

Home

|

Clients

|

Free Quotation

|

Payment

บริษัท ควอลิเจนซ์ เซอร์วิส จำกัด
187/64 ถนนเสรีไทย เขตบึงกุ่ม กรุงเทพ 10240
โทร: 0-2733-8693   แฟกซ์: 0-2733-8694
ติดต่อทางอีเมล์: info@needtranslator.com  

Links >>

Employment >>