ไทย | English

HomeHOME | CLIENTS | FREE QUOTATION | PAYMENT | EMPLOYMENT    

บริการแปลเอกสารทางด้านธุรกิจ

การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพสูงเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับธุรกิจระหว่างประเทศ ธุรกิจข้ามชาติหลายแห่งอาจจะมอบหมายงานแปลเอกสารบางอย่างให้แก่พนักงานในบริษัท แต่สำหรับเอกสารที่สำคัญบางอย่าง การใช้บริการแปลเอกสารจากนักแปลมืออาชีพอาจจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่า 

ควอลิเจนซ์ให้บริการแปลเอกสารทางธุรกิจหลายประเภทให้แก่ธุรกิจระหว่างประเทศหลายแห่ง ควอลิเจนซ์ได้สั่งสมชื่อเสียงในด้านบริการแปลเอกสารมาเป็นเวลานานด้วยการยึดมั่นในคุณภาพของบริการของเรา และด้วยทีมงานแปลเอกสารที่เปี่ยมไปด้วยประสบการณ์ ควอลิเจนซ์เป็นบริการเพียงหนึ่งเดียวที่จะเพิ่มคุณค่าในบริการที่ท่านคาดว่าจะได้รับจากบริการแปลเอกสารทั่วไป

เอกสารที่ควอลิเจนซ์สามารถช่วยท่านได้:

  • รายงานประจำปี (Annual Report)
  • รายงานทางการเงิน (Financial Report)
  • ประวัติของธุรกิจ (Business Profile)
  • เอกสารนำเสนอทางด้านธุรกิจ (Business Presentation)
  • เอกสารประกวดราคา/เอกสารเสนอราคา (Bidding Document)
  • จดหมายแสดงเจตจำนง (Letter of Intent)
  • แคตาล็อก (Catalog)
  • จดหมายโต้ตอบ (Correspondence)
  • สื่อการตลาดต่างๆ (Marketing Materials)
  • รายงานการประชุม 

ติดต่อควอลิเจนซ์ได้ที่หมายเลข 02-733-8693 เพื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการของเราหรือเพื่อขอใบเสนอราคาสำหรับบริการแปลเอกสารของท่าน
 

Home

|

Clients

|

Free Quotation

|

Payment

บริษัท ควอลิเจนซ์ เซอร์วิส จำกัด
187/64 ถนนเสรีไทย เขตบึงกุ่ม กรุงเทพ 10240
โทร: 0-2733-8693   แฟกซ์: 0-2733-8694
ติดต่อทางอีเมล์: info@needtranslator.com  

Links >>

Employment >>